L-DUR aneb SYMFONIE LESA

 

Jsem osamocený tulák
v lese plném hub.
s v o b o d n ý

Jsem tak sám,
tu je buk, tady dub.
s m ě j u s e t o m u

Slyším hudbu stromů
a zpěv květin.
u n á š í m n e

Bzukot hmyzu,
hezčí než opera.
n e v a d í m i d e c i b e l y

Vítr drnká do dřevěných strun,
napnutých až k nebi.
O K p o d e p i s u j e m e s m l o u v u