ČMELÁK

 

Svírá mi kosti
a nebe je modrý.
Mě dochází dechu,
slunce stále svítí.

Prochází se mojí,
malou krajinou břišní
a čmelák za oknem,
uhýbá paprskům zlatým.

Polib si mojí aortu zevnitř,
železným polibkem smrti,
dokud pumpuje červenou řeku,
než zastaví se přítok.

Pak budu dejchat vnitřnosti,
sjíždět je jak lajnu,
rozpadám se zevnitř.
Hrobař se mnou hraje tetris.

Čmelák odlétá,
paprsek ho sjíždí,
svírá mi kosti,
úzkost je větší.

Ta bolest nebere konce
a nebe je modrý.